Vergileri kontrol edin

Nasıl ki bir heykeltıraş keski ile bir tahta bloğundan güzel bir heykeli şekillendirebiliyorsa, siz de vergi sistemi ile gerçek bir medeniyeti şekillendirebilirsiniz.

Vergileri kontrol edin
Nasıl ki bir heykeltıraş keski ile bir tahta bloğundan güzel bir heykeli şekillendirebiliyorsa, siz de vergi sistemi ile gerçek bir medeniyeti şekillendirebilirsiniz.

Vergiler ve kârın belirlenmesi Vergiler ve kârın belirlenmesi
Günümüz vergi sisteminin büyük bir kısmı kârın belirlenmesine dayanmaktadır: gelir vergisi, KDV, sosyal güvenlik katkı payları. Bunun sonuçları yıkıcıdır.


          Vergileri kontrol edin: Nasıl ki bir heykeltıraş keski ile bir tahta bloğundan güzel bir heykeli şekillendirebiliyorsa, siz de vergi sistemi ile gerçek bir medeniyeti şekillendirebilirsiniz. https://tax.pege.org/turkish.htm