Kontrola daní

Tak ako sochár dokáže dlátom vytvarovať krásnu sochu z kvádra dreva, môžete daňovým systémom vytvoriť skutočnú civilizáciu.

Kontrola daní
Tak ako sochár dokáže dlátom vytvarovať krásnu sochu z kvádra dreva, môžete daňovým systémom vytvoriť skutočnú civilizáciu.

Dane a stanovenie zisku Dane a stanovenie zisku
Väčšina súčasného daňového systému je založená na určovaní zisku: daň z príjmu, DPH, príspevky na sociálne zabezpečenie. Dôsledky sú zničujúce.






          Kontrola daní: Tak ako sochár dokáže dlátom vytvarovať krásnu sochu z kvádra dreva, môžete daňovým systémom vytvoriť skutočnú civilizáciu. https://tax.pege.org/slovak.htm