Данъци и определяне на печалбата

По-голямата част от днешната данъчна система се основава на определянето на печалбата: данък върху доходите, ДДС, социалноосигурителни вноски. Последиците са опустошителни.

Данъци и определяне на печалбата
По-голямата част от днешната данъчна система се основава на определянето на печалбата: данък върху доходите, ДДС, социалноосигурителни вноски. Последиците са опустошителни.

  Определянето на печалбата изисква разделяне на професионални и частни


Приспадам го от данъка. Това означава, че направеният разход намалява печалбата при определянето на печалбата.

Какво се случва, когато на хората се внушава, че разходите за печалба са добри, защото намаляват данъците, а частните разходи са лоши?

DPW Deutscher Protz-Wagen като добро корпоративно издание. Деца? Не, не може да се направи, хем са решили за кариера, хем са против децата, но ако имате малко време, какво ще кажете за бавачка? Невъзможно! Това би било неприятен частен разход!

Големите компании разполагат с методи за прехвърляне на печалби в данъчни убежища, където за една и съща печалба се плаща много по-малък данък.

  Всички данъци, основани на определянето на печалбата, трябва да бъдат премахнати.


Данъчна система, основана на определянето на печалбата, е вредна за хората, околната среда и икономиката. Тази система е напълно загубена и всеки опит за нейното възстановяване е загуба на ресурси.

Контрол на данъците Контрол на данъците
Както скулпторът може да извая с длето красива статуя от парче дърво, така и вие можете да създадете истинска цивилизация с помощта на данъчната система.


          Данъци и определяне на печалбата: По-голямата част от днешната данъчна система се основава на определянето на печалбата: данък върху доходи https://tax.pege.org/profit-bg/