Kontrollavgifter

Akkurat som billedhuggeren kan forme en vakker statue av en treblokk med meisel, kan du forme en ekte sivilisasjon med skattesystemet.

Kontrollavgifter
Akkurat som billedhuggeren kan forme en vakker statue av en treblokk med meisel, kan du forme en ekte sivilisasjon med skattesystemet.

Skatter og fastsettelse av fortjeneste Skatter og fastsettelse av fortjeneste
Det meste av dagens skattesystem er basert på fastsettelse av fortjeneste: inntektsskatt, merverdiavgift, trygdeavgifter. Konsekvensene er ødeleggende.


          Kontrollavgifter: Akkurat som billedhuggeren kan forme en vakker statue av en treblokk med meisel, kan du forme en ekte sivilisasjon med skattesystemet. https://tax.pege.org/norwegian.htm