Έλεγχος φόρων

Ακριβώς όπως ο γλύπτης μπορεί να διαμορφώσει ένα όμορφο άγαλμα από έναν όγκο ξύλου με μια σμίλη, μπορείτε να διαμορφώσετε έναν πραγματικό πολιτισμό με το φορολογικό σύστημα.

Έλεγχος φόρων
Ακριβώς όπως ο γλύπτης μπορεί να διαμορφώσει ένα όμορφο άγαλμα από έναν όγκο ξύλου με μια σμίλη, μπορείτε να διαμορφώσετε έναν πραγματικό πολιτισμό με το φορολογικό σύστημα.

Φόροι και προσδιορισμός κερδών Φόροι και προσδιορισμός κερδών
Το μεγαλύτερο μέρος του σημερινού φορολογικού συστήματος βασίζεται στον προσδιορισμό του κέρδους: φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Οι συνέπειες είναι καταστροφικές.


          Έλεγχος φόρων: Ακριβώς όπως ο γλύπτης μπορεί να διαμορφώσει ένα όμορφο άγαλμα από έναν όγκο ξύλου με μια σμίλη, μπορείτε να διαμορφώσετε ένα https://tax.pege.org/greek.htm