Контрол на данъците

Както скулпторът може да извая с длето красива статуя от парче дърво, така и вие можете да създадете истинска цивилизация с помощта на данъчната система.

Контрол на данъците
Както скулпторът може да извая с длето красива статуя от парче дърво, така и вие можете да създадете истинска цивилизация с помощта на данъчната система.

Данъци и определяне на печалбата Данъци и определяне на печалбата
По-голямата част от днешната данъчна система се основава на определянето на печалбата: данък върху доходите, ДДС, социалноосигурителни вноски. Последиците са опустошителни.


          Контрол на данъците: Както скулпторът може да извая с длето красива статуя от парче дърво, така и вие можете да създадете истинска цивилизац https://tax.pege.org/bulgarian.htm